മഹേഷ് ജയരാജ്, മൂത്തേത്ത് കടവ് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : മഹേഷ് ജയരാജ്
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 21
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : മൂത്തേത്ത് കടവ്
വിലാസം : ജയരാജ് ഭവനം, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.എം. 690573
മൊബൈല്‍ : 9645480706
വയസ്സ് : 27
വിദ്യാഭ്യാസം : പ്ലസ് ടു
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !