എം.എസ്. ശിബു, ആമ്പാടിയില്‍ മുക്ക് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : എം.എസ്. ശിബു
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 5
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : ആമ്പാടിയില്‍ മുക്ക്
വിലാസം : മണ്ണശ്ശേരിൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി, ആലുംകടവ്‌ 690518
മൊബൈല്‍ : 8907627894
വയസ്സ് : 41
വിദ്യാഭ്യാസം : എസ്.എസ്.എൽ.സി.
തൊഴില്‍ : കാർപെന്റർ
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !