റഹിയാനത്തു ബീവി, റ്റി.റ്റി.ഐ. വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : റഹിയാനത്തു ബീവി
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 25
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : റ്റി.റ്റി.ഐ.
വിലാസം : ഫാസിൽ മൻസിൽ, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.എം. 690573
മൊബൈല്‍ : 9400564925
വയസ്സ് : 41
വിദ്യാഭ്യാസം : എസ്.എസ്.എൽ.സി.
തൊഴില്‍ : ആശ വർക്കർ
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !