ബുഷ്‌റ ബീവി, എസ്.കെ.വി. സ്കൂള്‍ വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : ബുഷ്‌റ ബീവി
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 31
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : എസ്.കെ.വി. സ്കൂള്‍
വിലാസം : വെള്ളങ്ങാട്ട്, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.എം. 690573
മൊബൈല്‍ : 9633528486
വയസ്സ് : 38
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !