ബീന ജോൺസൻ, അയണിവേലിക്കുളങ്ങര വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : ബീന ജോൺസൻ
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 26
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : അയണിവേലിക്കുളങ്ങര
വിലാസം : കുരുപ്പിളയിൽ ജെ.വി.സി., കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.എം. 690573
മൊബൈല്‍ : 9947894641
വയസ്സ് : 55
വിദ്യാഭ്യാസം : പ്രീ ഡിഗ്രി , റ്റി.റ്റി.സി
തൊഴില്‍ : റിട്ടയേർഡ് ഹെഡ്മിസ്ട്രെസ്സ്
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !