ബിന്ദു അനിൽ, ചെമ്പകശ്ശേരില്‍കടവ് വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : ബിന്ദു അനിൽ
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 20
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : ചെമ്പകശ്ശേരില്‍കടവ്
വിലാസം : പാലത്തറശ്ശേരിൽ, അയണിവേലിക്കുളങ്ങര സൗത്ത്, എസ്.വി.എം. 690573
മൊബൈല്‍ : 9656182133
വയസ്സ് : 42
വിദ്യാഭ്യാസം : എം.എ., എച്ച്.ഡി.സി.
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !