ശ്രീഹരി സി., മരുതൂര്‍കുളങ്ങര എല്‍.പി.എസ്. വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : ശ്രീഹരി സി.
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 3
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : മരുതൂര്‍കുളങ്ങര എല്‍.പി.എസ്.
വിലാസം : ചിറക്കൽ, മരു. നോർത്ത്, ആലുംകടവ് 690573
മൊബൈല്‍ : 9946036270, 7025549505
വയസ്സ് : 40
വിദ്യാഭ്യാസം : എസ്.എസ്.എൽ.സി.
തൊഴില്‍: ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ്
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !