ആർ. സിന്ധു, ഒട്ടത്തില്‍മുക്ക്, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : ആർ. സിന്ധു
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 28
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : ഒട്ടത്തില്‍മുക്ക്
വിലാസം : വേലിയിൽ കിഴക്കതിൽ, അയണിവേലിക്കുളങ്ങര നോർത്ത്, എസ്.വി.എം. 690573
മൊബൈല്‍ : 7028460172
വയസ്സ് : 43
വിദ്യാഭ്യാസം : എസ്.എസ്.എൽ.സി.
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !