എൽ. ശ്രീലത ടീച്ചർ, താച്ചയില്‍ വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : എൽ. ശ്രീലത ടീച്ചർ
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 7
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : താച്ചയില്‍
വിലാസം : രേവതി, കരുനാഗപ്പള്ളി 690518
മൊബൈല്‍ : 9847935254
വയസ്സ് : 57
വിദ്യാഭ്യാസം : എം.എ. ബിഎഡ്.
തൊഴില്‍ : റിട്ടയേർഡ് ഗവ. എംപ്ലോയീ
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !