സുഷ അലക്സ്, കേശവപുരം വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : സുഷ അലക്സ്
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 19
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : കേശവപുരം
വിലാസം : കാരൂർ പുത്തൻവീട്, കേശവപുരം, കരുനാഗപ്പള്ളി 690518
മൊബൈല്‍ : 9526138079
വയസ്സ് : 40
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !