റജി ഫോട്ടോപാർക്ക്, പടനായര്‍കുളങ്ങര വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : റജി ഫോട്ടോപാർക്ക്
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 14
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : പടനായര്‍കുളങ്ങര
വിലാസം : ചിറക്കട മാടമ്പിശ്ശേരിൽ, പട. നോർത്ത്, കരുനാഗപ്പള്ളി 690518
മൊബൈല്‍ : 9400269728
വയസ്സ് : 48
വിദ്യാഭ്യാസം : എസ്.എസ്.എൽ.സി.
തൊഴില്‍: ഫോട്ടോഗ്രാഫർ




നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !