ജെ.പി. പ്രസന്നകുമാർ, നമ്പരുവികാല ക്ഷീരസംഘം വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : ജെ.പി. പ്രസന്നകുമാർ
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 1
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : നമ്പരുവികാല ക്ഷീരസംഘം
വിലാസം : വൈഷ്ണവം, നമ്പരുവികാല, ആലുംകടവ് 690573
മൊബൈല്‍ : 8086032664
വയസ്സ് : 53
വിദ്യാഭ്യാസം : പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍: സോഷ്യൽ വർക്ക്
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !