അഷിത എസ്. ആനന്ദ്, കെ.എസ്.ആര്‍.റ്റി.സി. വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : അഷിത എസ്. ആനന്ദ്
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 15
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : കെ.എസ്.ആര്‍.റ്റി.സി.
വിലാസം : കൈലാസം, പട. സൗത്ത്, കരുനാഗപ്പള്ളി 690518
മൊബൈല്‍ : 7902968911, 9072586659
വയസ്സ് : 32
വിദ്യാഭ്യാസം : പ്ലസ് ടു , ജി.ൻ.എം.
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !