കോട്ടയിൽ രാജു (ചെയർമാൻ), നമ്പരുവികാല വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : കോട്ടയിൽ രാജു (ചെയർമാൻ)
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 6
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : നമ്പരുവികാല
വിലാസം : തയ്യിൽ വടക്കതിൽ, നമ്പരുവികാല, ആലുംകടവ് 690573
മൊബൈല്‍ : 9447453153
വയസ്സ് : 43
വിദ്യാഭ്യാസം : ബി.എ. എക്കണോമിക്സ്
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !