കെ. പുഷ്‌പാഗദൻ, പളളിക്കല്‍ വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : കെ. പുഷ്‌പാഗദൻ
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 33
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : പളളിക്കല്‍
വിലാസം : തിരുവാതിര, കരുനാഗപ്പള്ളി, കോഴിക്കോട് 690573
മൊബൈല്‍ : 8590097267
വയസ്സ് : 54
വിദ്യാഭ്യാസം : എസ്.എസ്.എൽ.സി.
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !