ഡോ. റ്റി. കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

പേര് :
ഡോ. റ്റി. കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഇ.എൻ.റ്റി. സർജൻ (ചെവി,മൂക്ക്,തൊണ്ട രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച്) ,
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, DLO, MS (Ent)
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
സ്റ്റാർ ഹോസ്‌പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !