ഡോ. പ്രസാദ് ശശിധരൻ

പേര് :
ഡോ. പ്രസാദ് ശശിധരൻ
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഓർത്തോപീഡിയ
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, D Ortho
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
ജൂനിയർ കൺസൾട്ടന്റ്‌ – ഓർത്തോ, താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !