ഡോ. റാഫി അഹമ്മദ്

പേര് :
ഡോ. റാഫി അഹമ്മദ്
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഡെർമറ്റോളജി (ത്വക്ക് രോഗ സംബന്ധമായ)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, DVD
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
എ.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !