ഡോ. രഹ്‌ന

പേര് :
ഡോ. രഹ്‌ന
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
പീഡിയാട്രിക്‌സ് (ശിശുരോഗ)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MD Pediatrics
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
സി.എം.ഒ, താലൂക്ക് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !