ഡോ. രേണു. ജി. നായർ

പേര് :
ഡോ. രേണു. ജി. നായർ
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഗൈനക്കോളജി , ഫെർട്ടിലിറ്റി
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, DGO, DNB, FMAS
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !