ഡോ. സുറുമി ഷാ

പേര് :
ഡോ. സുറുമി ഷാ
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഗൈനക്കോളജി*
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !