ഡോ. വേണികൃഷ്‌ണ. എസ്.

പേര് :
ഡോ. വേണികൃഷ്‌ണ. എസ്.
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
പൾമനറി മെഡിസിൻ (ശ്വാസകോശ)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MD, DNB
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
എസ്.ബി.എം. ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !