ഡോ. ജോളി. എസ്.ജെ.

പേര് :
ഡോ. ജോളി. എസ്.ജെ.
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
പൾമനറി മെഡിസിൻ (ശ്വാസകോശ)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MD, Dip Pulmonary medicine
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
ക്ലിനിക്, പുള്ളിമാൻ ജംഗ്‌ഷൻ, കരുനാഗപ്പള്ളി (വിൻസെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ, അടൂർ)
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !