ഡോ. സുജിത്ത്. വി.

പേര് :
ഡോ. സുജിത്ത്. വി.
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഇ.എൻ.റ്റി.(ചെവി,മൂക്ക്,തൊണ്ട രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച്)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, DLO, DNB
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
ക്ലിനിക്, ഗവ. ഹോസ്‌പിറ്റലിനു എതിർവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി (അരവിന്ദ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ഇടപ്പള്ളിക്കോട്ട)
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !