ഡോ. രാകേഷ് പ്രവീൺ രാജ്

പേര് :
ഡോ. രാകേഷ് പ്രവീൺ രാജ്
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ജനറൽ സർജൻ (ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധമായ)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MS
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
അരവിന്ദ് മെഡിക്കൽ സെന്റർ, ശങ്കരമംഗലം, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !