ഡോ. അനൂപ്. ബി.

പേര് :
ഡോ. അനൂപ്. ബി.
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
ഒപ്‌താല്‍മോളജി (നേത്ര രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം) , ഫാക്കോ സർജൻ
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, DO
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
ഐ കെയർ ഒപ്റ്റി ക്ലിനിക്, ഗവ. ഹോസ്‌പിറ്റലിനു എതിർവശം, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !