ഡോ. ശ്രീനാഥ് എൻ. നായർ

പേര് :
ഡോ. ശ്രീനാഥ് എൻ. നായർ
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
പൾമനറി മെഡിസിൻ (ശ്വാസകോശ)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MD
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
വലിയത്ത് ഹോസ്‌പിറ്റൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !