ഡോ. സുരേഷ്. ആർ.

പേര് :
ഡോ. സുരേഷ്. ആർ.
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
സർജൻ (ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധമായ), ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് (താക്കോൽദ്വാര ശസ്ത്രക്രിയ)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MS, MRCS, Bip (Laparoscopic), FMAS
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി




നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !