ഡോ. വി. രാമചന്ദ്രൻ

പേര് :
ഡോ. വി. രാമചന്ദ്രൻ
സ്പെഷ്യലൈസ്‌ഡ്‌ :
സർജൻ (ശസ്ത്രക്രിയ സംബന്ധമായ), സൈക്യാട്രി (മനോരോഗ സംബന്ധമായ)
വിദ്യാഭ്യാസം :
MBBS, MS, DDM & R
ഹോസ്‌പിറ്റൽ :
പരബ്രഹ്മ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓച്ചിറ, കരുനാഗപ്പള്ളി
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !