കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ മുൻ കൗൺസിലർമാർ (2015)…. നമുക്ക് കൂടുതലറിയാം….

പേര് : എം.ശോഭന (ചെയർപേഴ്സൺ) വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 27 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : ചെറോലിമുക്ക് വിലാസം : ഗുരു-കൃപ, മരുതൂര്‍.കുളങ്ങര, ആലുംകടവ്.പി.ഒ, 690573 ഫോണ്‍ :…

പേര് : ആര്‍. രവീന്ദ്രന്‍പിളള (വൈസ് ചെയർമാൻ) വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 7 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : താച്ചയില്‍ വിലാസം : ഗോകുലം, പട. വടക്ക്, കരുനാഗപ്പളളി.പി.ഒ,…

പേര് : പി.ശിവരാജന്‍ (പൊതുമരാമത്ത് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ) വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 1 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : ആലപ്പാട് വിലാസം : ദീപം , മരു…

പേര് : സുബൈദ.എം. (ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ) വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 5 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : ആമ്പാടിയില്‍ മുക്ക് വിലാസം : ഫാത്തിമ മന്‍സില്‍,…

പേര് : വസുമതി (വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ) വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 21 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : മൂത്തേത്ത് കടവ് വിലാസം : നൈമിശാരണ്യം, കോഴിക്കോട്,…

പേര് : പി.സുരേഷ് കുമാര്‍ (ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയർമാൻ) വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 22 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : കോഴിക്കോട് വിലാസം : പനക്കുളങ്ങര പുത്തന്‍വീട്,…

പേര് : മഞ്ജു എം. (വിദ്യാഭ്യാസ, ആർട്സ് & സ്പോർട്സ് സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ) വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 34 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : തുറയില്‍കുന്ന് വിലാസം…

പേര് : ആശ അനില്‍ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 2 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : മാമ്പോഴില്‍ വിലാസം : കാരമൂട്ടില്‍, മരു. നോര്‍ത്ത്, ആലുംകടവ്.പി.ഒ, 690573 ഫോണ്‍…

പേര് : ബേബി ജസീന വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 3 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : മരുതൂര്‍കുളങ്ങര എല്‍.പി.എസ്, വിലാസം : മരുതൂര്‍, മരു സൌത്ത്, ആലുംകടവ്.പി.ഒ, 690573…

പേര് : ബി.രമണിയമ്മ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 4 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : മരുതൂര്‍കുളങ്ങര വിലാസം : വെളളങ്ങാട്ട് വീട്, മരു നോര്‍ത്ത്, ആലുംകടവ്.പി.ഒ, 690573 മൊബൈല്‍…

പേര് : ദീപ്തി എല്‍ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 6 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : നമ്പരുവികാല വിലാസം : കുരുമ്പോലില്‍ കിഴക്കതില്‍, നമ്പരുവികാല, ആലുംകടവ്.പി.ഒ, 690573 മൊബൈല്‍…

പേര് : സുപ്രഭ പ്രസന്നന്‍ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 8 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : നമ്പരുവികാല ക്ഷീരസംഘം വിലാസം : വൈഷ്ണവം, നമ്പരുവികാല, ആലുംകടവ്.പി.ഒ, 690573 മൊബൈല്‍…

പേര് : നസീം അഹമ്മദ് വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 9 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : പുളളിമാന്‍ വിലാസം : തട്ടയ്ക്കാട്ട് വീട്, പട. വടക്ക്, കരുനാഗപ്പളളി.പി.ഒ, 690518…

പേര് : ശക്തികുമാര്‍. എസ്. വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 10 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റല്‍ വിലാസം : ഒറ്റതെങ്ങില്‍, പട. വടക്ക്, കരുനാഗപ്പളളി.പി.ഒ, 690518…

പേര് : മെഹര്‍ ഹമീദ് വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 11 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : മുസ്ലിം എല്‍.പി.എസ് വിലാസം : ബീമാ മന്‍സില്‍, പട. വടക്ക്, കരുനാഗപ്പളളി.പി.ഒ,…

പേര് : സി.ഗോപിനാഥപണിക്കര്‍ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 12 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : പുളളിമാന്‍ ലൈബ്രറി വിലാസം : തറയില്‍ പുത്തന്‍വീട്, പട. വടക്ക്, കരുനാഗപ്പളളി.പി.ഒ, 690518…

പേര് : അജിതകുമാരി വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 14 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : പടനായര്‍കുളങ്ങര വിലാസം : സുധി നിലയം, പട. വടക്ക്, കരുനാഗപ്പളളി.പി.ഒ, 690518 ഫോണ്‍…

പേര് : ശിവപ്രസാദ് വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 13 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : മൈക്രോവേവ് സ്‌റ്റേഷൻ വിലാസം : തണ്ടാന്‍റയ്യത്ത് കിഴക്കതില്‍, പട. വടക്ക്, കരുനാഗപ്പളളി.പി.ഒ, 690518…

പേര് : സി. വിജയന്‍പിളള വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 15 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : കെ.എസ്.ആര്‍.റ്റി.സി വിലാസം : കൊച്ചുവീട്ടില്‍ തറയില്‍, പട: തെക്ക്, കരുനാഗപ്പളളി.പി.ഒ, 690518…

പേര് : ശാലിനി.കെ.രാജീവന്‍ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 16 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : കന്നേറ്റി വിലാസം : പുത്തലത്ത്, പട. തെക്ക്, കരുനാഗപ്പളളി.പി.ഒ, 690518 ഫോണ്‍ :…

പേര് : എന്‍.സി.ശ്രീകുമാര്‍ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 17 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : കരുനാഗപ്പളളി ടൌണ്‍ വിലാസം : മങ്ങാട്ടു പടിഞ്ഞാറ്റതില്‍, പട. വടക്ക്, കരുനാഗപ്പളളി.പി.ഒ, 690518…

പേര് : ബി.മോഹന്‍ദാസ് വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 18 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : തറയില്‍മുക്ക് വിലാസം : സാരഥി, അയണി.തെക്ക്, എസ്.വി.മാര്‍ക്കറ്റ് -പി.ഒ, മൊബൈല്‍ : 9497202599…

പേര് : തമ്പാന്‍.പി. വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 19 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : കേശവപുരം വിലാസം : വളാലില്‍, കേശവപുരം, കരുനാഗപ്പളളി.പി.ഒ, 690518 മൊബൈല്‍ : 9447314142…

പേര് : പ്രീതിമോള്‍ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 20 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : ചെമ്പകശ്ശേരില്‍കടവ് വിലാസം : കോയിക്കലേഴത്ത്, എസ്.വി.മാര്‍ക്കറ്റ് പി.ഒ, കരുനാഗപ്പള്ളി ഫോണ്‍ : 8281638502…

പേര് : സാബു.ജി വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 23 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : കായിക്കര കടവ് വിലാസം : കണ്ണേത്ത് മേക്കതില്, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.മാര്‍ക്കറ്റ് -പി.ഒ, 690573…

പേര് : അബ്ദുല്‍ ഗഫൂര്‍ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 24 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : പണിക്കര്‍കടവ് വിലാസം : മുനമ്പത്ത് വീട്, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.മാര്‍ക്കറ്റ് പി.ഒ, 690573…

പേര് : എം. ഷംസുദ്ദീന്‍ കുഞ്ഞ്‌ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 25 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : റ്റി.റ്റി.ഐ. വിലാസം : സറീനാ മന്‍സില്‍, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.മാര്‍ക്കറ്റ് -പി.ഒ,…

പേര് : ബി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 26 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : അയണിവേലികുളങ്ങര വിലാസം : ഓര്‍ക്കശ്ശേരില്‍ പടീറ്റതില്‍, അയണി. വടക്ക്, കരുനാഗപ്പളളി.പി.ഒ, 690518 മൊബൈല്‍…

പേര് : എം.കെ.വിജയഭാനു വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 28 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : ഒട്ടത്തില്‍മുക്ക് വിലാസം : മംഗള ഭവനം, അയണി. വടക്ക്, എസ്.വി.മാര്‍ക്കറ്റ് -പി.ഒ, 690573…

പേര് : സക്കീന സലാം വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 29 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : നെടിയവിള വിലാസം : കിഴക്കടത്ത് വീട്, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.മാര്‍ക്കറ്റ് -പി.ഒ, 690573…

പേര് : ശോഭാ ജഗദപ്പന്‍ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 30 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : പകല്‍വീട് വിലാസം : പുതുമനശ്ശേരില്‍, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.മാര്‍ക്കറ്റ് -പി.ഒ, 690573 മൊബൈല്‍…

പേര് : ജെ.അസ്‌ലം വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 31 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : എസ്.കെ.വി സ്കൂള്‍ വിലാസം : വെള്ളങ്ങാട്ട്, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.മാര്‍ക്കറ്റ് പി.ഒ, 690573 മൊബൈല്‍…

പേര് : സീനത്ത്. ഇ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 32 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : മാന്‍നിന്നവിള വിലാസം : ഷെമിന്‍ മന്‍സില്‍, മരുതൂര്‍.കുളങ്ങര.തെക്ക്, ആലുംകടവ്.പി.ഒ, ഫോണ്‍ :…

പേര് : സുജി.എസ് വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 33 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : പളളിക്കല്‍ വിലാസം : തിരുവാതിര, കോഴിക്കോട്, എസ്.വി.മാര്‍ക്കറ്റ് -പി.ഒ, 690573 മൊബൈല്‍ :…

പേര് : സുനിത സലിംകുമാര്‍ വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 35 വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : ആലുംകടവ് വിലാസം : തയ്യില്‍, ആലുംകടവ്, ആലുംകടവ്.പി.ഒ, 690573 ഫോണ്‍ :…