നസീം അഹമ്മദ്, പുളളിമാന്‍ വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : നസീം അഹമ്മദ്
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 9
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : പുളളിമാന്‍
വിലാസം : തട്ടയ്ക്കാട്ട് വീട്, പട. വടക്ക്, കരുനാഗപ്പളളി.പി.ഒ, 690518
ഫോണ്‍ : 04762626504
മൊബൈല്‍ : 9447997167
വയസ്സ് : 41
സ്ത്രീ / പുരുഷന്‍ : പുരുഷന്‍നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !