ശാലിനി.കെ.രാജീവന്‍, കന്നേറ്റി വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : ശാലിനി.കെ.രാജീവന്‍
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 16
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : കന്നേറ്റി
വിലാസം : പുത്തലത്ത്, പട. തെക്ക്, കരുനാഗപ്പളളി.പി.ഒ, 690518
ഫോണ്‍ : 9605794799
വയസ്സ് : 34
സ്ത്രീ / പുരുഷന്‍ : സ്ത്രീ
തൊഴില്‍ : പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം

  • കായംകുളം പുതിയവിള സ്വദേശിനിയാണ്.
  • ഡിഗ്രിയും കമ്പ്യൂട്ടർ റ്റി.റ്റി.സി. യും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • വിവാഹശേഷം പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ സജീവമായിത്തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
  • ഭർത്താവിന്റെ ജനസേവന രംഗത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് നയിച്ചത്.
  • രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും ഭർത്താവും അടങ്ങുന്നതാണ് ശാലിനിയുടെ കുടുംബം.


നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !