തമ്പാന്‍. പി., കേശവപുരം വാര്‍ഡ്‌, കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി

പേര് : തമ്പാന്‍.പി.
വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ : 19
വാര്‍ഡിന്റെ പേര് : കേശവപുരം
വിലാസം : വളാലില്‍, കേശവപുരം, കരുനാഗപ്പളളി.പി.ഒ, 690518
മൊബൈല്‍ : 9447314142
വയസ്സ് : 47
സ്ത്രീ / പുരുഷന്‍ : പുരുഷന്‍
തൊഴില്‍ : പൊതുപ്രവര്‍ത്തനംനമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !