അമൃതാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, വള്ളിക്കാവ്

അമൃതാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്
വള്ളിക്കാവ്
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ നമ്പർ : 0476-2801280


കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ശ്രീ മാതാ അമൃതാന്ദമയി മഠത്തിന്റെ അധീനതയിൽ വള്ളിക്കാവിലുള്ള ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജാണ് അമൃതാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്.

1994 ൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ അമൃത സ്കൂൾ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആരംഭിച്ചു. 2002 ൽ അമൃതപുരിയിലും ബംഗളുരുയിലും രണ്ട് അധികവിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.

നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് അസസ്സ്മെൻറ് കൌൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ(NAAC) ഏറ്റവും ഉയർന്ന റേറ്റിംഗ് ആയ ‘എ’ ഗ്രേഡ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ അഖിലേന്ത്യാ കൌൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എജുക്കേഷൻ (AICTE) അംഗീകരിച്ചു. കോഴ്സ് പാഠ്യപദ്ധതി ക്രെഡിറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, സിലബസ് വ്യവസായം- ഗവേഷണ-അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

കരിക്കുലം വിസ്തൃതമായ ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നു. എല്ലാ പരിപാടികളും ക്രെഡിറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ബിരുദധാരികളെ ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള നൈതിക നിലവാരം പുലർത്തുന്നതിനും ഈ കോളേജ് ശ്രമിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമുള്ള മികച്ച കമ്പനികളും സ്ഥാപകരും ഇവിടെ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ തേടുന്നു.

എല്ലാ മൂന്ന് സ്കൂളുകളും ബി.ടെക്, എം.ടെക്ക്, എം.എസ്.എ. പിഎച്ച്.ഡി എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ദേശീയ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള മികച്ച ഫാക്കൽറ്റി ഈ കോളേജുകൾക്കുണ്ട്. ദേശീയ, അന്തർദേശീയ ജേർണലുകളിൽ എൻജിനീയറിങ് റിലീഫ് ഗവേഷണ ലേഖനത്തിൽ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ, കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ വിവിധ ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനങ്ങൾ, സെമിനാറുകൾ, വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, മത്സരങ്ങൾ, പരിശീലന പരിപാടികൾ എന്നിവയും സംഘടിപ്പിച്ചു.

ബി.ടെക്, എം.ടെക്, പിഎച്ച്ഡി പ്രോഗ്രാമുകൾക്കു വേണ്ട ഏറ്റവും പുതിയ ഉപകരണങ്ങളും
സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളും ഈ ലബോറട്ടറുകളിൽ നന്നായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ കലാലയത്തിന്റെ അത്യാധുനിക കംപ്യൂട്ടർ ലബോറട്ടറികളും ഹൈ എൻഡ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗും ഉണ്ട്.

ലൈബ്രറി, ലബോറട്ടറികൾ, സ്പോർട്സ് സൌകര്യങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഈ സ്കൂൾ നൽകുന്നു.

പാഠ്യപദ്ധതി, അധ്യാപന പഠനം, വിദ്യാർത്ഥി പിന്തുണ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യം, ഗവേഷണം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സമീപനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പരിപാടികൾ ഈ സ്കൂളിൽ നടത്താൻ കോളേജ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !