ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, ചെറിയഴീക്കൽ, കരുനാഗപ്പള്ളി

ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ
ചെറിയഴീക്കൽ
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2826423
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !