കെന്നഡി മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ, അയണിവേലിക്കുളങ്ങര, കരുനാഗപ്പള്ളി

കെന്നഡി മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്ക്കൂൾ
അയണിവേലിക്കുളങ്ങര
കരുനാഗപ്പള്ളി
ഫോൺ : 0476-2632153
നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി കരുനാഗപ്പള്ളി.com... LIKE, SHARE & SUPPORT !