കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ താജ്‌മഹൽ പള്ളി…. ചരിത്ര കഥകൾ….

കരുനാഗപ്പള്ളി : ഏതു കഠിന ഹൃദയത്തിനും അലിവും ശാന്തിയും നൽകുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രശസ്‌തമായ പള്ളിയാണ് നമ്മുടെ താജ്‌മഹൽ പള്ളി അഥവാ അലിഹസ്സൻ ശയ്‌ഖന്മാരുടെ പള്ളി. ജാതിമതഭേദമന്യേ നിരവധിപേർ…

Continue Reading →