അരാമെക്‌സ് ഇന്റർനാഷണൽ കൊറിയർ സർവ്വീസ് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ആരംഭിച്ചു….

കരുനാഗപ്പളളി : ലോകപ്രശസ്തമായ അരാമെക്‌സ് ഇന്റർനാഷണൽ ആൻറ് ഡൊമസ്റ്റിക് കൊറിയർ, കാർഗോ, ഷിപ്പിംഗ് സർവ്വീസിന്റെ ഓഫീസ് കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ആരംഭിച്ചു. യു.എസ്., യു.കെ, യൂറോപ്പ്, യു.എ.ഇ, സൗദി അറേബ്യ.…

Continue Reading →